ŠKOLNÍ PLES 2014

25.02.2014 08:12

 

V pátek 14.2.2014 se v sokolovně v Ostrově u Macochy uskutečnil ples SRPDŠ. Odhadujeme, že letos přišlo asi 200 lidí, což je výrazně méně oproti abnormální účasti v minulém roce. Byli zde převážně rodiče žáků devátého ročníku, učitelský sbor a zástupci obce, ale sešlo se tu samozřejmě i mnoho nezůčastněných návštěvníků. Plesové radovánky oživily tři kulturní vložky. První byla polonéza, kterou si naši "deváťáci" perfektně připravili pod pečlivým vedením učitelek Petry Ševčíkové a Aleny Zukalové, která byla zároveň jejich třídní. Jako druzí vytoupili se svým tancem žáci druhého stupně. Ve třetím vstupu předvedl Jan Bartoš ukázkový streetdance. Hlavní událostí večera bylo slavností šerpování, které porvedli ředitel školy pan Karel Hasoň a místostarosta městyse Ostrov u Macochy pan Květoslav Pekárek. K tanci a poslechu zahrála vynikající kapela Triokent. Večer byl zakončen bohatou tombolou.

Fotografie z akce najdete v galerii pana Pavla Kuchaře. 

Za naše SRPDŠ děkuji všem, kteří přispěli jak věcnými dary tak finanční čáskou.

Michal Preisler