PLES 2013

23.02.2013 14:59

 

V pátek 22.2.2013 se v sokolovně v Ostrově u Macochy uskutečnil ples SRPDŠ. Odhadujeme, že letos přišlo asi 300 lidí. Znamenalo by to, že jde o jednu z největších našich akcí za poslední roky. Byli zde převážně rodiče žáků devátého ročníku, učitelský sbor a zástupci obce, ale sešlo se tu samozřejmě i mnoho nezůčastněných návštěvníků. Plesové radovánky oživily dvě kulturní vložky. První byla polonéza, kterou si naši "deváťáci" perfektně připravili pod pečlivým vedením paní učitelky Petry Ševčíkové. Ve druhém vstupu předvedl Jan Bartošu kázkový streetdance. Hlavní událostí večera bylo slavností šerpování, které porvedli ředitel školy pan Karel Hasoň a starosta městyse Ostrov u Macochy pan Ondřej Hudec. K tanci a poslechu zahrála vynikající blanenská kapela Pohoda. Večer byl zakončen bohatou tombolou.

Fotografie z akce najdete v galerii pana Pavla Kuchaře. 

Za naše SRPDŠ děkuji všem, kteří přispěli jak věcnými dary tak finanční čáskou.

Michal Preisler