KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

02.05.2015 06:58

Koncem dubna se pod vedením naší členky paní  Heleny Karolíny Nippertové Mrázkové uskoučnil kurz na téma finanční gramotnost občanů, který pořádá společnost Metodica, institut pro další vzdělávání.

plakat_metodica-Ostrov[1].pdf (59,1 kB)