Festival ptactva 2016

03.10.2016 18:57

V prvním dni měsíce října, se uskutečnila další vycházka s ornitology. Oproti předchozím letům se nás tentokrát sešlo mnohem více, odhadem kolem třiceti dospělých a dalo by se říci, že účast byla mezinárodní, protože kromě ostrovských tu byli i liedé ze Slovenska, Polska a Velké Británie. Ornitologové měli připraveno nejen zajímavé povídání, ale také předem nachytané ptáky, takže si děti mohly prohlédnout například králíčka, červenku nebo poměrně vzácnou pěvušku modrou.