BAZÁREK 2013

16.04.2013 08:02

V sobotu 13.dubna se v sále za restaurací U Němců bude konat bazar. Prodej začne v 10:00 a skončí ve 13:00. Sběr věcí k prodeji porběhne v pátek od 16:00 do 19:00 hod. tamtéž.

 Návrt zboží a předání tržby bude v sobotu od 15:00 do 17:00 hod.

Přinést můžete: dětské oblečení a obuv, kola, odrážedla, dětské sportovní potřeby, hračky, kočárky, židličky a jiné dětské a miminkovské potřeby.

 

 

 

Pravidla bazárku
 
K prodeji se přijímá jarní a letní dětské oblečení a obuv, těhotenské oblečení, kola, kolečkové brusle,
odrážedla a jiné sportovní potřeby, hračky, hudební nástroje, postýlky, kočárky, peřinky či jiné dětské,
miminkovské a maminkovské potřeby. 
 
Zboží se přijímá pouze čisté a neponičené, řádně označené štítky  s pořadovým číslem a cenou, za
kterou zboží chcete prodat.
Pořadové číslo získáte na tel: 608 214 894 (pí. Lavická), která Vám toto číslo určí.
 
Z prodané částky si zprostředkovatel odečte 5% na provozní náklady bazárku (platba  za pronájem
prostoru.)
Štítky řádně připevněte  ke zboží sešívačkou,  špendlíkem nebo lepicí páskou.  Neoznačené zboží
nebude přijímáno.
 
Skládá-li se zboží z více kusů, připevněte je odpovídajícím způsobem k sobě, aby nedošlo k jejich ztrátě

(sešít, svázat, dát do obalu, apod.). V případě nedostatečně označeného zboží nebo nedostatečně
spojeného zboží nenese SRPDŠ odpovědnost za ztrátu zboží. Pokud chcete něco nabídnout zdarma,
musí být toto označeno cedulkou ZDARMA a opět přelepeno izolepou.  Tyto věci budou vybírány zvlášť.
 
Zboží se přijímá pouze v pátek.  Prodává se v sobotu.
 
Zboží se vrací prodávajícímu poslední den konání akce (v sobotu) společně s penězi za prodané zboží.
Zboží nevyzvednuté v daném termínu bude odvezeno na charitu. 
 
V případě, že bude zboží dodáno v neprodejném stavu (příliš opotřebované, vytahané apod.), bude
zařazeno do kategorie „Vše za 5 Kč“. Částka z prodeje takového zboží náleží zprostředkovateli        
(vybrané peníze budou použity pro MŠ Ostrov u Macochy).